Kantvoks

Kantvoks benyttes for å forsegle lærprodukter, og egner seg spesielt godt for de utsatte kantene. Brukes tradisjonelt av skomakere.