Overlær / Skolær

Lær og skinn særlig utviklet for skoproduksjon, men egner seg også til mange andre formål.